V rámci služieb kovovýroby ponúkame:

- Zváranie a úpravu konštrukčnej ocele
- Výrobu, dodávku a montáž malých oceľových konštrukcií
- Zámočnícku výrobu podľa dodanej výkresovej dokumentácie
- Prvky občianskej vybavenosti (brány, ploty, zábradlia,schodiská, mreže, prístrešky a i.